Do More 24 Delaware te fè 9yèm kanpay anyèl li a ak yon dosye sou prèske 20,500 donatè e li te pote plis pase $2.3 milyon dola pou plis pase 500 òganizasyon san bi likratif Delaware atravè eta a semèn pase a. United Way of Delaware se yon patwone ko-òganize Do More 24, ansanm ak Spur Impact.