Istwa kouraj ak kontribisyon: Mwa Istwa Fanm nan Delaware

Mas se yon mwa ki klere sou reyalizasyon ekstraòdinè fanm yo atravè listwa. Ane sa a, United Way of Delaware ap pran yon ti moman pou selebre kouraj ak kontribisyon fanm remakab atravè eta nou an. Pandan n ap antre nan Mwa Istwa Fanm 2024, tèm nan, "Fanm ki defann ekite, divèsite, ak enklizyon", yo raple nou enpòtans pou rekonèt wòl fanm yo te jwe nan fòme sosyete nou an, kominote nou yo, ak lavi nou.

Delaware, yon eta li te ye pou istwa rich li ak kilti divès li, te lakay fanm ki gen istwa pa sèlman enspire men yo se chapit esansyèl nan naratif pwogrè ak rezistans. Soti nan aktivis san pran souf Bebe Coker nan kominote a rive nan devouman Edwina Kruse nan edikasyon ak lidèchip kòm direktè lekòl segondè Howard pandan prèske kat deseni, fanm sa yo te poze fondasyon pou jenerasyon kap vini yo bati sou yo.

Li kontinye pou plonje pi fon nan lavi ak eritaj fanm ekstraòdinè sa yo.

Edwina Kruse

Edwina Kruse (1848-1930)

Ki soti Pòtoriko, Edwina Kruse kanpe kòm yon icon nan domèn edikasyon, sitou pou prèske karant ane sèvis li kòm direktè lekòl segondè Howard nan Wilmington. Devouman li pou ankouraje yon anviwonman edikasyonèl anrichisman ak anrichisman te kite yon mak ki pa efase sou lavi yon pakèt etidyan. Eritaj Kruse depase wòl li kòm edikatè; li te ede etabli Lekòl Endistriyèl Eta a pou Ti fi Koulè, te ede kreye Sarah Ann White Home for the Aged nan Wilmington, e li te youn nan òganizatè branch Wilmington nan NAACP an 1914.

Foto: Wikipedya - Edwina Kruse

Laura Gendreau, United Way nan Delaware

Bebe Coker

Kòm yon aktivis kominotè devwe pou plis pase 50 ane, Bebe Coker te yon defansè san pran souf pou jistis sosyal ak otonòm kominote a. Pandan tout karyè li, li te travay pou kreye chanjman pozitif nan kominote li a, adrese pwoblèm tankou edikasyon, swen sante, ak inegalite ekonomik. Angajman Coker nan òganizasyon de baz te fè yon enpak dirab, ankouraje yon sans de inite ak responsablite kolektif nan mitan manm kominote a. Anplis aktivis li, Bebe se yon otè dramatik, powèt, ak lirikis, ak pyès teyat li yo te parèt lokalman ak nan Broadway.

Foto: Delaware Business Times - Bebe Coker

 

Laura Gendreau, United Way nan Delaware

Elena Delle Donne

Elena Delle Donne, yon pisans nan teren baskètbòl la, te fè kontribisyon enpòtan nan espò fanm yo kòm yon jwè baskètbòl. Kòmanse karyè li nan University of Delaware Blue Hens, li te genyen de prim MVP nan Women's National Basketball Association (WNBA), yon chanpyona WNBA, ak meday lò nan Olympics yo ak World Cup. Reyalizasyon li yo te ede elve estati espò fanm yo, mete aksan sou enpòtans pou rekonèt ak selebre ekselans atlèt fi yo sou yon etap mondyal.

Foto: X - Elena Delle Donne 

 

Stephanie Lewis, United Way nan Delaware

Ruth Ann Minner (1935 - 2021)

Kraze baryè ak kraze plafon an vè, Ruth Ann Minner te fè istwa kòm premye fi gouvènè nan Delaware. Manda li a te make yon etap enpòtan nan istwa fanm yo, ki demontre ke fanm yo te kapab briye nan wòl lidèchip tradisyonèlman domine pa gason. Reyalizasyon Minner yo te louvri pòt pou jenerasyon fanm k ap vini yo nan politik, sa ki te enspire yo pou yo pouswiv aspirasyon yo san yo pa limite pa atant ki baze sou sèks yo.

Foto: Wikipedya - Ruth Ann Minner

Edwin Santos, United Way nan Delaware

Alice Dunbar-Nelson (1875 - 1935)

Yon figi enfliyan pandan Renesans Harlem, Alice Dunbar-Nelson te fè gwo kontribisyon kòm powèt, jounalis, ak aktivis politik. Travay li te jwe yon wòl enpòtan nan epandans kiltirèl ak entelektyèl kominote Afriken Ameriken an pandan peryòd sa a. Ekri Dunbar-Nelson yo te eksplore pwoblèm ras, sèks, ak jistis sosyal, kontribiye nan yon konvèsasyon pi laj ki te defye nòm sosyete yo epi ankouraje yon sosyete ki pi enklizif ak ekitab.

Foto: Bibliyotèk Smithsonian - Alice Dunbar-Nelson 

 

Edwin Santos, United Way nan Delaware

Stephanie Kwolek (1923 - 2014)

Nan mond lan nan syans ak inovasyon, Stephanie Kwolek vle di kòm yon famasi briyan DuPont ki responsab pou envante Kevlar, yon fib sovtaj lajman ki itilize nan vès bal. Travay inogirasyon Kwolek te gen yon gwo enpak sou lapolis ak pèsonèl militè yo, sove lavi inonbrabl. Reyalizasyon li yo souliye enpòtans kontribisyon fanm yo nan domèn STEM epi mete aksan sou potansyèl pou dekouvèt inogirasyon lè divès pèspektiv yo anbrase nan kominote syantifik yo.

Foto: Wikipedya – Stephanie Kwolek

Edwin Santos, United Way nan Delaware

Mary Ann Shadd Cary (1823 - 1893)

Mary Ann Shadd Cary, yon pionnier nan lalwa ak aktivis, se te yon avoka pyonye Afriken Ameriken ak aktivis anti-esklavaj. Li te konnen pou angajman enkondisyonèl li anvè jistis, li te ede aktivman moun k ap chèche libète yo epi li te defann dwa Afriken Ameriken yo. Eritaj Shadd Cary sèvi kòm yon temwayaj sou wòl enpòtan fanm yo te jwe nan mouvman abolisyonis la ak batay kontinyèl pou dwa sivil yo.

Foto: Sèvis Pak Nasyonal - Mary Ann Shadd Cary

Edwin Santos, United Way nan Delaware

Lisa Blunt Rochester

Lisa Blunt Rochester te kraze baryè ras ak sèks yo, li te fè listwa kòm premye fanm ak madanm Afriken Ameriken ki soti nan Delaware. Prezans li nan tèren politik la se yon temwayaj sou pwogrè ki fèt nan direksyon pou yon gouvènman ki pi reprezantan ak enklizif. Defans Rochester konsantre sou yon seri pwoblèm, tankou swen sante, edikasyon, ak jistis sosyal, ki ranfòse enpòtans divès vwa nan fòme politik lejislatif ki adrese bezwen tout sitwayen yo.

Foto: House.gov – Lisa Blunt Rochester