Yon lòt non pou Mwa Konsyantizasyon Otis se Mwa Akseptasyon Otis. Se sa Kendra Haynes–ki gen pitit gason Carey yo te dyagnostike nan laj 3– prefere selebre.

 

Konpòtman Carey pa janm te menm jan ak lòt timoun ki gen laj li. Kendra te di: “Mwen menm ak mari m te remake li te manke etap enpòtan e li te gen reta nan lapawòl, men nou te nan refi. An retwouve, nou reyalize li te klè te gen yon pwoblèm."

"Sa te yon tan poukont," te eksplike Kendra. "Feti annivèsè yo se te yon kochma paske li pa t 'kapab tranzisyon soti nan lè jwe pou chita bò tab la pou manje a." Nan rasanbleman sosyal yo, Kendra ak mari l, Big Carey, te pase plis tan siveye Carey pase jwi evènman an. "Li te trè izole," li te di.

Pedyat la refere Kendra Siveye Devlopman Timoun pou evalyasyon devlopman, epi yo refere li bay yon pedyat devlopman, ki te fè dyagnostik la otis.

"Nan Delaware, lis datant pou sèvis yo long," li te di. "Ou dwe defansè pwòp ou a. Aprann otan ke ou kapab epi ou pa depann de lòt moun pou gen pi bon enterè pitit ou a nan kè. Pa aksepte tout sa yo di w... ou gendwa oblije pouse dèyè.”

Kendra te apresye sipò Otis Delaware ak la Sant Enfòmasyon pou Paran pandan li te travay atravè aksè nan sèvis Carey te bezwen yo.

"Nou bay vilaj nou an valè. Nou gen zanmi ak fanmi ki bay sipò ki fè efò pou kreye espas ki an sekirite kote Carey ka jis Carey.”

Kounye a nan laj 13 an, Carey benefisye de sèvis espesyal li resevwa nan lekòl leta ak Plan Edikasyon Endividyèl li (IEP). Kendra te di: “Li te gen kèk pwofesè bèl bagay. “Yon pwofesè te itil patikilyèman e li te travay avèk Carey pandan twazan.

"Nou konnen li pral toujou bezwen sipò," li te di. "Li pa ka pran swen tèt li poukont li. Mwen jis vle li endepandan jan li kapab, pou l reyalize ladrès pou lavi epi pou l vin yon moun ki gen kè kontan."

FOTO: Fanmi Haynes: Kendra, Carey, Big Carey ak Carter