Fè yon Vwa

POU CHANJMAN NAN DE, NJ AK BEYOND

Pandemi an te ede ekspoze anpil bagay nou te deja konnen. Pandan ke tout kòd postal yo te gen difikilte, nou te wè lòt moun sanble pa afekte. Men, pandemi an potet yon lòt bagay pou limyè, tou. Nan mitan tout soufrans yo, te genyen yon nimewo k ap grandi nan moun ki te vle ede. Moun tankou ou, ki pataje vizyon nou pou yon pi bon Delaware ak Salem County (NJ).

Verite a se, si nou vle fè kominote nou yo pi ekitab, nou dwe mete tèt nou ansanm, woule manch nou, epi fè travay di. Nou bezwen pasyone, angaje, epi manm kreyatif nan kominote nou yo pou goumen pou vwazen nou yo ki nan bezwen. Nou bezwen moun tankou ou. Èske w ap rantre nan nou?

  FASON POU DEVOKE

  Lejislatè, konte, vil, ak vil ak konsèy lekòl ekri, vote sou, epi adopte politik piblik. Yon avoka se yon moun ki sipòte piblikman oswa opoze piblik politik. Pou defann byen, ou bezwen konnen ki bòdwo, òdonans, oswa politik lidè yo ap travay pou yo pase.

  Enskri pou Vote

  Chwazi eta ou anba a.

  Konnen lejislatè w yo

  Chwazi eta ou anba a.

  Konnen Gouvènman w la

  Chwazi yon opsyon ki anba a.

  Jwenn yon Bill

  Chwazi yon opsyon ki anba a.

  Eta Delaware
  Konte New Castle
  Kent County Delaware
  Konte Sussex Delaware
  Eta New Jersey
  Salem Eta NJ

  Plis Fason pou Defann

  Defann defans pa limite a enskri pou vote oswa sipòte yon bòdwo. Ou ka vin yon defansè pou chanjman lè w senpleman pataje enfòmasyon nou pataje, atravè bilten an oswa sou medya sosyal.

  ENSKRI

  POU NOU BILTEN

  PATAJE

  NOU POST SOU MEDIA SOSYAL