Enskri jodi a pou rantre nan odyans lan ap viv la. Chak enskripsyon konte pou yon sèl plas.

United Way nan Delaware Blan Logo #2

Pitch oswa twou

La Bibliyotèk Piblik Wilmington, an patenarya ak la Delaware Rasyal Jistis Kolaborasyon ak la Chanm Komès Nwa Delaware, pral òganize a 2yèm Anyèl Pitch oswa twou konpetisyon ti biznis minorite. Uit antreprenè minorite deja chwazi yo pral prezante biznis yo nan yon panèl jij epi fè konpetisyon pou plis pase $15,000 nan pri lajan kach.

^

Jedi | 26 janvye 2023

^

6:00 pm - 9:00 pm

^

Bibliyotèk Piblik Wilmington

United Way of Delaware Logo koulè

Krèpte & PWOGRÈ

La Bibliyotèk Piblik Wilmington, an patenarya ak la Delaware Rasyal Jistis Kolaborasyon ak la Chanm Komès Nwa Delaware, pral òganize a 2yèm Anyèl Pitch oswa twou konpetisyon ti biznis minorite. Uit antreprenè minorite deja chwazi yo pral prezante biznis yo nan yon panèl jij epi fè konpetisyon pou plis pase $15,000 nan pri lajan kach.

^

Jedi | 26 janvye 2023

^

6:00 pm - 9:00 pm

^

Bibliyotèk Piblik Wilmington

AN PATENARIAT AK

Ki sa ki Anplasman oswa Fou Konpetisyon?

Konpetisyon anplasman ti biznis minorite sa a se modelize apre ABC yo frape emisyon televizyon Reken tank, kote antreprenè ki soti toupatou nan peyi a prezante biznis yo bay yon panèl potansyèl envestisè ak patnè.

Panèl jij ane sa a gen lidè biznis lokal ak nasyonal, ki gen ladan konsiltan biznis Ameriken, Dr Randal Pinkett, gayan nan sezon kat nan Apranti a. Y ap jije uit konpetitè ki deja seleksyone yo dapre konesans endistri yo ak pwodwi yo vann, konesans finans yo, efikasite prezantasyon yo, ak kapasite yo pou yo fini alè.

Antreprenè yo pral bay sèt minit pou yo prezante biznis yo ak lòt sèt minit pou reponn kesyon jij yo. Lè sa a, jij yo pral deside ki konpetitè yo pran twa lajan kach prim yo.

Enskri jodi a epi rantre nan odyans lan ap viv pandan w ap aplodi ti biznis minorite ou pi renmen. Chak enskripsyon konte pou yon sèl plas. Nou pa ka tann pou nou wè ou la!

Nicole Homer / 2022 Pitch oswa Ditch Gayan / HX Innovations

Ki moun ki pran sèn nan?

Panel jij ane sa a genyen lidè biznis nasyonal ak lokal yo. Ann rankontre yo.

Brian DiSabatino, EDIS Construction

Brian DiSabatino

Prezidan & CEO
EDIS, LLC.
Tanisha George, Trilogy One Consulting

Tanisha George

Prezidan
Trilogy One Consulting
Denita Henderson, Managing Director, Pennovention Works

Denita Henderson

Direktè Asosye Eta a
Sant Devlopman Ti Biznis Delaware
Chris Kenny - CEO, Kenny Family ShopRites of Delaware

Chris Kenny

Prezidan & CEO
Kenny Fanmi ShopRites nan Delaware
Italo Carrier-Russo, V&M Bistro Italyen

Italo Carrieri-Russo

Ko-pwopriyetè & GM
V&M Bistro Italyen-Ameriken
Dr Randall Pinkett, Pitch oswa Ditch

Dr Randal Pinkett

Prezidan & CEO
BCT Partners & Gayan nan "The Apprentice"

Detay Evènman

Evènman an se sou envitasyon-sèlman. Gen sèlman 200 chèz kidonk li pral ranpli byen vit. Enskri jodi a epi rantre nan odyans lan ap viv pandan w ap aplodi ti biznis minorite ou pi renmen. Chak enskripsyon konte pou yon sèl plas. Nou pa ka tann pou nou wè ou la!

^

Jedi | 26 janvye 2023

^

6:00 pm - 9:00 pm

^

Bibliyotèk Piblik Wilmington

Khary DeWitt, Lojistik Mountaineer @ Pitch or Ditch 2022
6:00 pm
N
6:00 pm

Rezo

Patisipan yo ak envite yo pral gen yon chans pou fè rezo anvan evènman an. Limyè yo pral sèvi aperitif ak bwason.

6:30 pm
N
6:30 pm

Evènman Kickoff

Dan Cruce, Ofisye anchèf operasyon, United Way of Delaware, ouvri pwogram nan nan diskite sou enpòtans pou sipòte pwopriyetè ti biznis minorite nan Eta Delaware.

6:35 pm
N
6:35 pm

Bonjou

Onorab Matt Meyer, Egzekitif Konte New Castle, pral pale sou enpòtans konpetisyon sa a pou antreprenè minorite yo. Patwonaj nou yo pral pote bonjou nan non òganizasyon respektif yo: Matt Parks, Discover Bank; Darrin Wilson, Chase Bank; ak Jamar Rahming, Bibliyotèk Piblik Wilmington.

6:45 pm
N
6:45 pm

Entwodiksyon ak Règ

Dr Randal Pinkett, Prezidan ak Direktè Jeneral BCT Partners, prezante konpetitè yo epi eksplike règ yo kòm moderatè a. Lè sa a, li pral prezante jij yo epi pataje yon brèf biyo chak moun ak odyans lan.

6:55 pm
N
6:55 pm

Pitch oswa twou

Chak patisipan ap gen sèt minit pou prezante pitch yo. Apre tan yo, jij yo pral gen sèt minit pou poze chak patisipan kesyon sou biznis yo. Apre konpetitè yo bay pitch yo, jij yo ap reyini pou yo chwazi twa ganyan yo. Chak gayan ap resevwa yon pri lajan kach.

9:00 pm
N
9:00 pm

Pwogram fini

2yèm Anyèl Pitch oswa Ditch konpetisyon an fini ak prezantasyon prim ak foto gwoup.

Gade Livestream la!