finansye

Gade United Way of Delaware a Rapò Finansye 2022

Angaje pou

TRANSPARANS AK RESPONSABILITE

Angajman nou pou responsablite finansye ale pi lwen pase egzijans legal yo. Nou vle ou gen konfyans nan nou, paske san konfyans ou ak sipò, vwazen nou yo soufri. Se poutèt sa nou travay di pou maksimize kontribisyon ou, pou chak dola bay United Way of Delaware, 88 santim ale dirèkteman nan konbat kòz ou pi enpòtan yo.

Anba a w ap jwenn dènye odit nou an ak Fòm 990. Pou kesyon konsènan rapò sa yo, tanpri voye yon imèl ba nou lè w klike sou bouton ki anba a.

Kòm toujou, sipò ou kontinye soutni efò nou pou konstwi pi byen. Nou pa ka remèsye ou ase pou patenarya ou a, pandan n ap travay pou fè sa ki pi bon pou vwazen nou yo.

Avèk rekonesans,

Brian Kornet - Vis Prezidan Senior / Chèf Ofisye Finansye @ United Way of Delaware

Brian Kornet
Senior Vis Prezidan / Chèf Ofisye Finansye, United Way nan Delaware

Live United 2024 - UWDE Plan Estratejik

Tcheke Plan 5-ane nou an pou ede konstwi pi byen

Telechaje plan an

RAPÒ FINANSYÈ ANyèl

Anba a se rapò finansye nou yo pou twa dènye ane yo. Fòm 990 ak odit nou yo genyen yon reprezantasyon egzat sou pozisyon finansye United Way of Delaware. Odit anyèl yo fèt pa BARBACANE, THORNTON & COMPANY LLP, yon konpayi CPA endepandan ki soti nan Wilmington, DE.

OU PRAL RANTRE NAN BATAY LA?

Wayòm kòmanse ak 'U'.

BAY, DEFANSÈ, oswa VOLONTÈ jodi a fè pati ou.