gwoup afinite

Antre nan. Defansè. Enpak.

KONDUSE CHANJMAN NAN KOMINOTE OU

Nan United Way of Delaware, gwoup moun ki gen menm lide ap enspire kanmarad yo pou yo fè yon diferans. Ansanm, nou ka kreye chanjman ki enpòtan nan tout Delaware ak Salem County (NJ). Gwoup afinite nou yo se jis yon lòt fason pou w wè “Eksperyans United Way” an premye men. Eksplore gwoup nou yo pou aprann plis sou sa n ap fè pou amelyore kominote nou yo epi jwenn yon zòn ki alimante pasyon ou!

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.