Mwen Trè Pwòp Bibliyotèk

Lekti nan nivo klas yo

Rechèch montre ke lè elèv yo bati pwòp bibliyotèk yo, yo aprann renmen lekti. United Way nan Delaware Mwen Trè Pwòp Bibliyotèk pwogram bay elèv yo nouvo liv gratis pou yo kapab konstwi yon bibliyotèk pèsonèl. Lè elèv yo ka chwazi liv yo vle rele pwòp yo, yo devlope ladrès alfabetizasyon ki pi solid, sa ki ka mennen nan pi bon rezilta tès yo ak yon lanmou dirab ak lajwa pou lekti.

Pwogram nan gratis pou elèv k ap patisipe yo, gras a patenarya jenere avèk yo Skolè®, DuPont, Global Shapers, ak la Inivèsite Chicago

Pandan ane lekòl 2020-2021 la, fini 70,000 liv epi 6,000 twous alfabetizasyon yo pral bay elèv k ap patisipe yo 14 lekòl k ap patisipe yo nan tout Konte New Castle, Kent, ak Sussex.

Mwen Trè Pwòp Bibliyotèk

Lekti nan nivo klas yo

Rechèch montre ke lè elèv yo bati pwòp bibliyotèk yo, yo aprann renmen lekti. United Way nan Delaware Mwen Trè Pwòp Bibliyotèk pwogram bay elèv yo nouvo liv gratis pou yo kapab konstwi yon bibliyotèk pèsonèl. Lè elèv yo ka chwazi liv yo vle rele pwòp yo, yo devlope ladrès alfabetizasyon ki pi solid, sa ki ka mennen nan pi bon rezilta tès yo ak yon lanmou dirab ak lajwa pou lekti.

Pwogram nan gratis pou elèv k ap patisipe yo, gras a patenarya jenere avèk yo Skolè®, DuPont, Global Shapers, ak la Inivèsite Chicago

Pandan ane lekòl 2020-2021 la, fini 70,000 liv epi 6,000 twous alfabetizasyon yo pral bay elèv k ap patisipe yo 14 lekòl k ap patisipe yo nan tout Konte New Castle, Kent, ak Sussex.

PLIS RESOUS

Elèv Lekòl Elemantè Stubbs - Resevwa liv gratis atravè My Very Own Library
LIV GRATIS

Skolè® distribye yon varyete liv popilè pou elèv yo li epi ajoute nan bibliyotèk lakay yo.

PWOGRAM ALFABETIZASYON FANMI

Evènman MVOL pandan tout ane a angaje, ankouraje ak sipòte fanmi yo vin pi bon lektè.

VIZIT OTÈ VIRTYE

Elèv yo kapab koute lekti soti nan otè, atlèt pwofesyonèl, ak lidè kominote yo lè ak kote yo vle.

LIV GRATIS

Skolè® distribye yon varyete liv popilè pou elèv yo li epi ajoute nan bibliyotèk lakay yo.

PWOGRAM ALFABETIZASYON FANMI

Evènman MVOL pandan tout ane a angaje, ankouraje ak sipòte fanmi yo vin pi bon lektè.

VIZIT OTÈ VIRTYE

Elèv yo kapab koute lekti soti nan otè, atlèt pwofesyonèl, ak lidè kominote yo lè ak kote yo vle.

Lekòl ki patisipe nan MVOL:

Distri Lekòl Brandywine

 • Harlan Elemantè

Distri Lekòl Kapital

 • Fairview Elementary
 • Elemantè Townpoint

Distri lekòl Caesar Rodney

 • W. Reily Brown Elemantè

Distri Lekòl Christina

 • Stubbs Early Education Center
 • Bancroft lekòl la
 • R. Elisabeth MaClary Elemantè
 • Lekòl Bayard la

Distri Lekòl Colonial

 • Harry O. Eisenberg Elemantè
 • Wilmington Manor Elemantè

Distri Lekòl Indian River

 • Elemantè North Georgetown

Distri Lekòl Red Clay

 • Highlands Elemantè
 • William C. Lewis Elemantè
 • Shortlidge Academy
 • Warner Elementary

PRAN KONTAK

Ken Livingston - UWDE
Ken Livingston

Direktè, Jwenn Delaware Reading Wilmington

PLIS RESOUS

Lekòl ki patisipe nan MVOL:

Distri Lekòl Brandywine

 • Harlan Elemantè

Distri Lekòl Kapital

 • Fairview Elementary
 • Elemantè Townpoint

Distri lekòl Caesar Rodney

 • W. Reily Brown Elemantè

Distri Lekòl Christina

 • Stubbs Early Education Center
 • Bancroft lekòl la
 • R. Elisabeth MaClary Elemantè
 • Lekòl Bayard la

Distri Lekòl Colonial

 • Harry O. Eisenberg Elemantè
 • Wilmington Manor Elemantè

Distri Lekòl Indian River

 • Elemantè North Georgetown

Distri Lekòl Red Clay

 • Highlands Elemantè
 • William C. Lewis Elemantè
 • Shortlidge Academy
 • Warner Elementary
Ap chache plis enfòmasyon sou MVOL?

Kontakte youn nan manm ekip nou an pou w konnen kijan pou w sèvi kòm volontè oswa bay MVOL.