kategori

Reprezantasyon Fyète ak Drapo Transganr yo

Refleksyon sou Mwa Fyète

"Di li byen fò, masisi fyè." Sa a se te chante ofisyèl premye mach pou dwa masisi, òganize pou komemore premye anivèsè soulèvman an nan...
Juneteenth Jou Libète 19 jen 2024

Selebre Juneteenth: Libète, Refleksyon, ak Inite nan Delaware

Juneteenth se plis pase jis yon dat nan kalandriye a. Li selebre libète, rezistans, ak vwayaj kontinyèl nan direksyon egalite rasyal. Se yon moman pou nou reflechi sou...
Èd FAFSA - United Way of Delaware ak Stand By Me Delaware

Inisyativ Stand By Me Delaware UWDE ede pave wout pou siksè FAFSA

Inisyativ Stand By Me Delaware UWDE ede pave wout pou siksè FAFSA nan ede asire elèv atravè eta nou an gen sipò yo bezwen pou konplete...
Jan yo wè nan Delaware Public Media

Nan Nouvèl la: Nouvo done montre plis kay ki gen difikilte nan Delaware malgre ogmantasyon nan salè yo

Nouvo done montre plis fanmi ki gen difikilte nan Delaware malgre ogmantasyon nan salè, jan Direktè Politik Piblik ak Angajman UWDE John Fisher-Klein di Delaware...
Konsyantizasyon otis

K ap viv ak yon timoun ki gen otis

Yon lòt non pou Mwa Konsyantizasyon Otis se Mwa Akseptasyon Otis. Se sa Kendra Haynes, ki gen pitit gason Carey yo te dyagnostike nan laj 3, prefere selebre.

Volontè nou yo fè travay nou an posib - Volontè UWDE nan Bibliyotèk Piblik Wilmington

Selebre Volontè United Way Delaware nou yo

Avril se Mwa Nasyonal Volontè, epi pandan n ap fèmen mwa a, li lè pou nou klere zetwal yo ki eklere chemen nou yo ak enkondisyonèl...
Jan yo wè nan Delaware Business Times

Prezidan ak PDG UWDE Michelle Taylor vizite Mezon Blanch lan

Prezidan ak Direktè Jeneral United Way nan Delaware Michelle A. Taylor, Ed. D., te vizite Mezon Blanch lan ansanm ak lòt lidè Delaware nan dat 13 avril 2024, nan kad...
Jan yo wè nan WMDT ABC 47

Yon ane apre toubiyon Sussex la, vwazen yo toujou ap goumen

Manm Anplwaye UWDE Sussex County Sarah Carter Defann Viktim Toubiyon Yon Ane Apre Tanpèt Mòtèl La

Jan yo wè nan Bay bay Bay News

Anplwaye United Way nan Delaware Kòmantè sou Delaware Poverty, ALICE

Ofisye anchèf Operasyon UWDE Dan Cruce ak VP Engagement & Partnerships Tierra Fair Diskite sou povrete ak ALICE nan Delaware.

Jan yo wè nan Delaware Business Times

Fè Plis 24 Kanpay kraze Dosye Donatè yo

Do More 24 Delaware te fè nevyèm kanpay anyèl li a ak yon dosye sou prèske 20,500 donatè e li te pote plis pase $2.3 milyon dola pou plis pase 500 òganizasyon san bi likratif Delaware...
Lidè nan biwo Shepherds DoMore24

Biwo Shepherd la: Fè plis 24 Lidè Ranmase Fon

Kanpay DoMore24 pou 2024 se nan liv yo, epi yon ti men vanyan san bi likratif ki soti nan Georgetown te pran plis lajan pou ranmase lajan pase tout lòt. Ki jan Shepherds yo te fè...
United Way of Delaware - Selebre Mwa Istwa Fanm 2024

Selebre Mwa Istwa Fanm 2024

Istwa kouraj ak kontribisyon: Mwa Istwa Fanm nan Delaware Mas se yon mwa ki klere sou reyalizasyon ekstraòdinè fanm nan tout...

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.