United Way nan Delaware

TABLO A NAN DIREKTÈ BIRO

Konsèy Administrasyon nou an responsab pou sipèvize aktivite biznis òganizasyon an, tankou direksyon estratejik ak lidèchip, jesyon resous ak relasyon, bati repitasyon, ak jerans misyon ak byen UWDE.

OFISYE KOMITE EGZEKITIF
Brian Nourie
Brian Nourie

Prezidan Komisyon Konsèy

Chèf Aktivasyon Kominotè
M&T Bank
Prezidan Konsèy UWDE - Rick Deadwyler
Rick Deadwyler

Ansyen Prezidan Konsèy la

Afè Gouvènman ak endistri Rejyon MidAtlantik/Nordès Etazini
Corteva Agriscience
Doug Phillips - Konsèy Administrasyon UWDE
Doug Phillips

Prezidan, Odit

Prezidan & Managing Director
Horty & Horty, PA
Doktè LaVerne Harmon
LaVerne Harmon, Ed.D.

Sekretè

Prezidan
Inivèsite Wilmington
Charles Mosher
Charles K. Mosher

Trezorye

Senior VP & Chief Accounting Office
WSFS Bank
Doug Phillips - Konsèy Administrasyon UWDE
Vince Stutts

Prezidan, Filantropi ak revni

Lidè Kominote
Hank Weaver
Hank Weaver

Prezidan, Komite Direktè Estratejik

Global Operations Data Management & Analytics
Bank of America
Cheryle Russo
Cheryl Russo

Prezidan, Resous imen

Vis Prezidan Egzekitif
PNC Bank
Karen Yeatman Browne
Karen Y. Browne

Prezidan, Maketing & Kominikasyon

Vis Prezidan Kominikasyon
Christiana Care Health System
Phil Barnett
Phillip Barnett

Manm nan gwo

SVP, CFO & Trezorye
Pepco Holdings
Dorrell Green
Dorrell Green

Manm nan gwo

Sipèentandan
Distri Lekòl Konsolide Red Clay
Andre Le
Andrea J. Le

Manm nan gwo

Vis Prezidan E&I CIO ak Enterprise Tech Sol.
DuPont
MANM
Hanif Adam Ahmad - Barclays US Consumer Bank
Julia Ashworth
Lidè Kominote
Doktè Darren D. Blackston - Inivèsite Eta Delaware
Doktè Darren D. Blackston
Direktè Egzekitif, Edikasyon Adilt ak Kontinye, Devlopman Mendèv ak Fòmasyon
Inivèsite Eta Delaware
David Brond
David Brond
Vis Prezidan/Direktè Sèvis Kont
Aloysius Butler ak Clark
Dr Vilicia Cade - Distri Lekòl Kapital
Doktè Vilicia Cade
Sipèentandan
Distri Lekòl Kapital
Jamie Clarke
Jamie Clarke
Vis Prezidan, Devlopman Rezo
Delta Dental Asirans
Tim Constantine
Tim Constantine
Manm Kominote
imaj ap vini byento
Liz David
Manadjè, Deals Advisory
PricewaterhouseCoopers, LLP
Doktè Kevin Fitzgerald - Inivèsite Delaware
Doktè Kevin Fitzgerald
Espesyalis lidèchip edikasyon siperyè
Inivèsite Delaware
George Guido
George Guido
Prezidan, Relasyon Global
Cullari Communications Global
Terri Heartwell-Pak
Terri Hartwell-Pak
Direktè a
TH Pak Consulting
Doktè Lora Johnson
Doktè Lora A. Johnson
Vis Prezidan ak Direktè Campus
Delaware Technical Community College
George Campus
Larry Meli
Larry Meli
Prezidan
Delaware Blue Coats
Greg Morris - Konsèy UWDE
Gregory "Greg" Morris
Manadjè pou Afè Kiltirèl
Vil Wilmington Biwo Majistra a
Clarence Ndangam
Clarence Ndangam
Manadjè Plant
Procter & Gamble
Dr Lourdes Puig - Aspira nan Delaware
Dr Lourdes Puig
Lidè Kominote ak Prezidan Konsèy la
ASPIRA nan Delaware
Alvenia Scarborough
Alvenia Scarborough
SVP Corporate Communications & Chief Brand Officer
Chemours
Kathleen Shelton
Doktè Kathleen Shelton
Manm Kominote
Michelle Taylor - Konsèy oswa Direktè UWDE
Michelle Taylor
Prezidan & CEO
United Way nan Delaware 
EX-officio MANM
Stuart Comstock-Gay
Stuart Comstock-Gay
Prezidan & CEO
Fondasyon Kominotè Delaware
Peggy Geisler
Peggy Geisler
Konsiltan Senior
PMG Consulting LLC
Lauren Russell - Konsèy Administrasyon UWDE
Lauren Russell
Avoka Travay ak Travay
Young, Conaway, Stargatt & Taylor LLP

OU PRAL RANTRE NAN BATAY LA?

Wayòm kòmanse ak 'U'.

BAY, DEFANSÈ, oswa VOLONTÈ jodi a fè pati ou.