MEDIA & RESOUS

BLOG COMMUNITY PULSE

Reprezantasyon Fyète ak Drapo Transganr yo
Jun 05 2024

Refleksyon sou Mwa Fyète

"Di li byen fò, masisi fyè." Sa a se te chante ofisyèl premye mach pou dwa masisi, òganize pou komemore premye anivèsè soulèvman an nan...
Juneteenth Jou Libète 19 jen 2024
Jun 05 2024

Selebre Juneteenth: Libète, Refleksyon, ak Inite nan Delaware

Juneteenth se plis pase jis yon dat nan kalandriye a. Li selebre libète, rezistans, ak vwayaj kontinyèl nan direksyon egalite rasyal. Se yon moman pou nou reflechi sou...
Èd FAFSA - United Way of Delaware ak Stand By Me Delaware
Jun 05 2024

Inisyativ Stand By Me Delaware UWDE ede pave wout pou siksè FAFSA

Inisyativ Stand By Me Delaware UWDE ede pave wout pou siksè FAFSA nan ede asire elèv atravè eta nou an gen sipò yo bezwen pou konplete...
Konsyantizasyon otis
Apr 30 2024

K ap viv ak yon timoun ki gen otis

Yon lòt non pou Mwa Konsyantizasyon Otis se Mwa Akseptasyon Otis. Se sa Kendra Haynes, ki gen pitit gason Carey yo te dyagnostike nan laj 3, prefere selebre.

Volontè nou yo fè travay nou an posib - Volontè UWDE nan Bibliyotèk Piblik Wilmington
Apr 22 2024

Selebre Volontè United Way Delaware nou yo

Avril se Mwa Nasyonal Volontè, epi pandan n ap fèmen mwa a, li lè pou nou klere zetwal yo ki eklere chemen nou yo ak enkondisyonèl...
Jan yo wè nan WMDT ABC 47
Apr 03 2024

Yon ane apre toubiyon Sussex la, vwazen yo toujou ap goumen

Manm Anplwaye UWDE Sussex County Sarah Carter Defann Viktim Toubiyon Yon Ane Apre Tanpèt Mòtèl La

Jan yo wè nan Bay bay Bay News
Mar 19 2024

Anplwaye United Way nan Delaware Kòmantè sou Delaware Poverty, ALICE

Ofisye anchèf Operasyon UWDE Dan Cruce ak VP Engagement & Partnerships Tierra Fair Diskite sou povrete ak ALICE nan Delaware.

Jan yo wè nan Delaware Business Times
Mar 15 2024

Fè Plis 24 Kanpay kraze Dosye Donatè yo

Do More 24 Delaware te fè nevyèm kanpay anyèl li a ak yon dosye sou prèske 20,500 donatè e li te pote plis pase $2.3 milyon dola pou plis pase 500 òganizasyon san bi likratif Delaware...
Lidè nan biwo Shepherds DoMore24
Mar 15 2024

Biwo Shepherd la: Fè plis 24 Lidè Ranmase Fon

Kanpay DoMore24 pou 2024 se nan liv yo, epi yon ti men vanyan san bi likratif ki soti nan Georgetown te pran plis lajan pou ranmase lajan pase tout lòt. Ki jan Shepherds yo te fè...
United Way of Delaware - Selebre Mwa Istwa Fanm 2024
Mar 06 2024

Selebre Mwa Istwa Fanm 2024

Istwa kouraj ak kontribisyon: Mwa Istwa Fanm nan Delaware Mas se yon mwa ki klere sou reyalizasyon ekstraòdinè fanm nan tout...
DRJC Santi Bon Vandredi Takeover
fevriye 21 2024

DRJC pran kontwòl Feel Good Vandredi: Mwa Istwa Nwa 2024

Fevriye se Mwa Istwa Nwa, epi olye ke gade dèyè, Prezidan ak PDG UWDE Michelle A. Taylor vle rele fevriye "Mwa Kilti Nwa", epi gade...
Chemen-pou-Libète-Wòl-nan-anba-tèren-nan-istwa-delaware-_5_
fevriye 21 2024

Pathways to Freedom: Wòl Chemen Fer soutèren nan Istwa Delaware

Underground Railroad, ki te bay yon rezo klandesten pou moun ki esklav k ap chèche libète, se yon aspè enpòtan nan istwa Delaware. Kòm yon fwontyè...
Nwa-Istwa-Mwa-_3_
fevriye 01 2024

Selebre Mwa Istwa Nwa nan Delaware – Fevriye 2024

Byenveni nan yon vwayaj nan eritaj rich Afriken Ameriken Delaware nan Mwa Istwa Nwa sa a. Join nou nan eksplorasyon sa a ak lis sa a òganize Istwa Nwa...
United Way of Delaware - Pou ou kab vin yon lidè Latino nan Delaware.
Sep 28 2023

Être yon lidè Latino nan Delaware: Gid, Mentoring, ak enspire kominote Latino a

Ekri pa Wanda Barrett Lè ou yon lidè Latino nan Delaware vini ak yon gwo responsablite ak opòtinite pou gen yon enpak pwofon kominote Latino a. Lidèchip...
United Way of Delaware - 2023 Latinos Unidos Student Summit (3)
Sep 28 2023

AMPLIFIYE VWA JÈN LATINO nan Somè Etidyan Latinos Unidos 2023

Latinos Unidos, Delaware Racial Justice Collaborative, ak United Way of Delaware te òganize premye Somè Etidyan Latinos Unidos la nan dat 16 septanm 2023, nan...
United Way of Delaware - Être yon lidè Latino nan Delaware Gid, Mentoring, ak enspire kominote Latino a (1)
Sep 27 2023

Rekonèt lidè Panyòl eksepsyonèl nan Delaware

Pandan n ap selebre Mwa Eritaj Panyòl, nou vle mete aksan sou kèk manm enpòtan nan kominote Panyòl Delaware. Menm jan divès jan kominote Panyòl la li menm,...
LATINO NAN OZETAZINI
Sep 22 2023

Lè ou Latino nan USA a

Lè ou Latino nan USA a se yon eksperyans inik ak remakab. Kominote Latino a genyen yon seri kilti, tradisyon, ak istwa rich ak divès ki...
Santi Sen Vandredi - 9/15/23
Sep 15 2023

15 septanm 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 15 septanm 2023 Selebre Mwa Eritaj Panyòl: Join Nou nan Somè Etidyan Latinos Unidos Pandan n ap plonje nan tapi vibran nan...
Blog - Mwa Eritaj Panyòl
Sep 13 2023

Selebre Mwa Eritaj Panyòl 2023

Dekouvri Vibrasyon Kilti Panyòl nan Delaware. Chak septanm, Etazini selebre nasyonal...
Sep 08 2023

8 septanm 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 8 Septanm 2023Poukisa Ti Biznis Enpòtan?Ti Biznis yo jwe yon wòl enpòtan nan bati ak soutni kominote yo. Souvan,...
Aug 25 2023

25 out 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 25 Out 2023 Live United With Purpose Chak jou, kòlèg mwen yo ak mwen menm nan United Way of Delaware travay pou bay sèvis, enfòmasyon...
Aug 18 2023

18 out 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 18 out 2023 Sekou pou Katastwòf - Yon lòt fason nou la pou edeAnpil nan nou ap fini vakans ete nou yo epi vire atansyon nou sou...
Aug 11 2023

11 out 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 11 Out 2023 Kolèg ete yo jwi eksperyans reyèl nan espas travay. Santi Bon Vandredi semèn sa a pa sanble ak nenpòt moun ou te janm li....
Aug 04 2023

4 out 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 04 Out 2023 Konsantre sou Jèn se kle pou Devlopman Mendèv Pandan plizyè semèn ki sot pase yo, nou te gade pwogram ete a...
Jul 28 2023

28 jiyè 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 28 jiyè 2023 Yon premye etap nan direksyon pou yon lavi ki bay satisfaksyon Chak jou, kòlèg devwe m yo vin jwenn mwen nan travay pou rasanble moun yo pou konstwi...
Jul 21 2023

21 jiyè 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 21 jiyè 2023 Lekòl la sispann pandan ete; Aprantisaj pa ta dwe glise pandan ete. Gap Akonplisman. Slump pandan ete. Pèt Aprantisaj pandan ete. Tout non sa yo...
Jul 14 2023

14 jiyè 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 14 jiyè 2023 "Sèl bagay sèten nan lavi a se ensètitid li menm." – Oscar Wilde Poukisa Delaware 211 Matters Semèn pase a nan bilten sa a, nou...
Jul 07 2023

7 jiyè 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 07 jiyè 2023 Lè w rive jwenn youn, ou afekte byennèt tout moun UWDE - Delaware 2-1-1 - Konekte Jwenn èd, nou ka ede poukisa...
Jun 27 2023

United Way of Delaware (UWDE) ak defans politik piblik pou kominote LGBTQ+ Delaware

Avèk anpil eta nan peyi nou an ki adopte lwa ki vize dirèkteman kominote LGBTQ+ la, tankou entèdiksyon sou swen ki afime sèks pou minè yo ak sa yo rele "bann...
Jun 23 2023

United Way of Delaware ak Delaware Racial Justice Collaborative anonse piblikasyon yon etid konplè sou devlopman mendèv nan Delaware.

Wilmington, DE -- (22 jen 2023) United Way of Delaware (UWDE) ak Delaware Racial Justice Collaborative (DCRJ) te pibliye yon etid rechèch ki gen tit "Advancing...
Jun 23 2023

23 jen 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 23 jen 2023 Envesti kounye a pou yon avni pi fò. Mwen souvan pale avèk nou sou domèn konsantre nou pou asire ke tout timoun ap li nan klas...
Jun 16 2023

16 jen 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 16 jen 2023 Twa bon bagay pou w konnen Nan kòmansman chak reyinyon kò jeneral DRJC, mwen pataje twa bon bagay pou m konnen nan senk minit...
Jun 10 2023

Selebre Juneteenth 2023

Juneteenth, ke yo rele tou Jou Emansipasyon, Jou Jubilee, oswa Jou Libète, se yon jou fèt Federal ki gen anpil enpòtans istorik ak kiltirèl nan Etazini....
Jun 02 2023

2 jen 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 2 jen 2023 Mwa Fyète: Plis pase fèt yo Wow, se jen deja. Mwa yo sanble ap pase pi vit chak ane. Jen se LGBTQ+ Pride...
Dan & Bart monte nan Rehoboth
Jun 01 2023

Selebre Mwa PRIDE - 2024

Enklizivite ak Opòtinite Pou Kominote LGBTQUIA+ nan Delaware Mwa PRIDE bay yon platfòm pou selebre vizibilite ak akseptasyon. PRIDE se tou sou...
Bank of America bay sibvansyon pou antrenè finansye
Me 30 2023

United Way of Delaware resevwa sibvansyon nan men Bank of America pou bay fòmasyon finansye

United Way of Delaware te resevwa yon sibvansyon $50,000 nan men Bank of America pou bay lajan pou antrenè finansye pèsonèl.

Me 19 2023

19 me 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 19 me 2023 “Pa janm bliye enpak ou ka genyen sou lavi yon moun”– Dominique Dawes Yè, mwen te gen anpil onè pou m te patisipe nan...
Jan yo wè nan Bay bay Bay News
Me 15 2023

Mèsi, Volontè!

Èske w pa janm mande tèt nou ki jan nou ka jwenn espwa nan yon monn ki sanble chaje ak pwoblèm? Oke, isit la nan Delaware, moun ki chak jou ap ogmante dedye tan yo ak enèji yo...
Me 12 2023

12 me 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 12 me 2023 Swete w benediksyon pou fèt manman an "Kè manman an se sal lekòl timoun nan." Henry Ward Beecher (Frè Harriet...
Me 05 2023

5 me 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 05 me 2023Me pote flè prentan ak de kanpay konsyantizasyon enpòtan Pou mwen, Avril ak Me se mwa yo teaser -- tan an vin...
Apr 28 2023

28 avril 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 28 Avril 2023 Selebre Mwa Nasyonal Volontè Yo te site ke powèt mwen pi renmen an, Maya Angelou, te di "Moun yo pral bliye sa w te di yo,...
Apr 26 2023

21 avril 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 21 avril 2023Volontè yo ban nou espwa Kè mwen fè mal. Mwen pa panse se mwen sèlman. Ki jan li ta ka lè dapre ABC News ak Vyolans Zam ...
Apr 14 2023

14 avril 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 14 avril 2023 Prentan an Aksyon. Tan cho a fè nou sonje ke nou ofisyèlman nan sezon prentan. Anpil nan distri lekòl nou yo prentan...
Mar 31 2023

31 mas 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 31 mas 2023 Ede aleje fado pou granmoun aje yo. Yo se vwazen nou yo, zanmi, kongregasyon legliz nou yo, travayè sèvis yo ak nan kèk...
Mar 24 2023

24 mas 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 24 mas 2023Yon jou ki ranpli ak enspirasyon Pou anpil nan nou nan United Way of Delaware, ak pou anpil nan alye nou yo ak patnè nou yo menm,...
Mar 17 2023

17 mas 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 17 mas 2023. Sipòte pwochen jenerasyon lidè yo. Yon bagay enpòtan k ap pase nan Delaware demen, epi ou ka pa menm konnen sou...
Mar 10 2023

10 mas 2023

Li Santi Bon Vandredi pou 10 Mas 2023Selebre Reyalizasyon Fanm nan Dirijan Chanjman Sosyal“Selebre bon moman, vini! Gen yon fèt k ap fèt isit la. Yon...
Fè plis 24 Delaware 2023 - Ranmase plis pase $2.375 milyon pou òganizasyon san bi likratif nan tout eta a.
Mar 06 2023

Fè plis 24 Delaware 2023

Plis pase 530 òganizasyon san bi likratif ki baze nan Delaware te ranmase plis pase $2.37 milyon dola pandan Do More 24 Delaware 2023. Rasanble lajan 24 sou 24 la te fèt 2 ak 3 mas....
Mar 03 2023

3 mas 2023

DoMore24 se pi gwo jou bay nan Delaware, ki pèmèt òganizasyon ki pa pou pwofi yo rasanble finansman san restriksyon pou sipòte kominote yo. Pwofi ki pa Peye yo ka resevwa espesyal...
fevriye 24 2023

24 fevriye 2023

Dekouvri Seri defi Ekite Rasyal la, yon inisyativ senk jou ki voye chak jou defi imel bay patisipan yo, ankouraje refleksyon sou patipri implicite nan...

KOBILIKE POU Laprès

3yèm Final Konpetisyon Pitch oswa Fou anyèl ki pral fèt 25 janvye 2024, nan Bibliyotèk Wilmington.

Wilmington, DE -- (22 janvye 2024) Bibliyotèk Wilmington, Delaware Black Chamber of Commerce (DBCC), Delaware Racial Justice Collaborative (DRJC), ak United Way...

United Way of Delaware Rekonèt pa Kanpay pou lekti nan nivo klas yo onè pou ede amelyore alfabetizasyon elèv nan Delaware ak Salem County (NJ)

Wilmington, DE - (4 desanm 2023) Kanpay pou lekti nan nivo klas (CGLR) te anonse ke li rekonèt United Way of Delaware (UWDE) ak Pacesetter Honors...

Avelo Airlines ak United Way of Delaware pou tire bon tikè Avelo Airlines nan evènman kado Winter Coat nan Wilmington.

Wilmington, DE – (8 desanm 2023) Avelo Airlines ak United Way of Delaware (UWDE) pral tire òfaj de pakè, ki gen ladan de bon vwayaj pou tikè soti nan...

United Way of Delaware ak Delaware 211 pral òganize yon kado pou sak lekòl ak yon fwa resous nan Wilmington – Objektif nou se bay 500 sakado.

Wilmington, DE -- (23 Out 2023) United Way of Delaware (UWDE) ak Delaware 211 pral òganize twazyèm kado chak ane ak Fwa Resous nan sakado lekòl yo nan Samdi,...

United Way of Delaware ak Delaware Racial Justice Collaborative anonse piblikasyon yon etid konplè sou devlopman mendèv nan Delaware.

Wilmington, DE -- (22 jen 2023) United Way of Delaware (UWDE) ak Delaware Racial Justice Collaborative (DCRJ) te pibliye yon etid rechèch ki gen tit "Advancing...
Kominike pou laprès United Way of Delaware

United Way of Delaware resevwa sibvansyon nan men Bank of America pou bay rezidan Delaware fòmasyon finansye.

Wilmington, DE, 22 me 2023 – United Way of Delaware (UWDE), yon òganizasyon lokal san bi likratif ki dedye a amelyore kalite lavi pou tout moun, gen...
Kominike pou laprès United Way of Delaware

Mizajou sou sipò United Way of Delaware pou Rekiperasyon Konte Sussex

Moun Delaware yo ki afekte nan toubiyon 1ye avril la nan Sussex County fè fas a bezwen pou resous ak sipò pandan rekiperasyon an kontinye Wilmington, DE (13 avril 2023) – Etazini...
Kominike pou laprès United Way of Delaware

Mizajou sou sipò United Way of Delaware pou Rekiperasyon Konte Sussex

Volontè antrepriz ak endividyèl yo ap travay ansanm pou akselere efò rekiperasyon yo. Wilmington, DE (25 avril 2023) – United Way of Delaware (UWDE) ak Delaware 2-1-1...
Kominike pou laprès United Way of Delaware

Dezyèm Somè Anyèl Etidyan Nwa ki te fèt nan Middletown

Plis pase 300 patisipe nan evènman an nan St. Georges Technical High School Wilmington, DE -- (5 avril 2023) United Way of Delaware ak Delaware Racial Justice Collaborative...
Kominike pou laprès United Way of Delaware

Repons United Way nan Delaware a tanpèt nan konte Sussex

United Way of Delaware Òganize Sipò pou Viktim 1 Avril 2023, Tornado nan Konte Sussex Ansanm ak òganizasyon kominotè, United Way of Delaware (UWDE) se...
Kominike pou laprès United Way of Delaware

Thomas Edison Charter Elementary School Pran Chanpyona Lekti Eta Lakay

Elèv yo li pou 223,737 minit nan kat semèn pandan Konpetisyon READBowl. Delaware domine nasyon an.Atlanta GA & Wilmington DE - Li ak Malcolm, Jèn yo...
Kominike pou laprès United Way of Delaware

United Way of Delaware, Christiana Care ak Always Best Care gade pou aleje fado pou granmoun aje yo

Wilmington, Delaware (1 mas 2023) -- United Way of Delaware (UWDE), Christiana Care ak Always Best Care te fèk lanse A Helping Hand pou sipòte granmoun aje yo....
Kominike pou laprès United Way of Delaware

United Way of Delaware kreye patenarya ak Nehemiah Gateway pou bay preparasyon taks gratis pou moun ki kalifye yo nan Delaware.

Wilmington Delaware (23 fevriye 2023) -- United Way of Delaware (UWDE) ak Nehemiah Gateway Community Development Corporation ap ofri sèvis preparasyon taks gratis pou...
Kominike pou laprès United Way of Delaware

God's Green Earthrx pran lakay yon prim premye plas nan $10,000 nan konpetisyon anplasman oswa twou pou ankouraje ti biznis minorite yo.

Wilmington, Delaware (8 fevriye 2023) --- Nikita Thomas, pwopriyetè God's Green EarthRx, yon konpayi lokal ki mache yon seri remèd natirèl, te pran premye plas nan...
Kominike pou laprès United Way of Delaware

Manto ak jwèt kondwi nan bezwen don

Wilmington, DE- (6 desanm 2022)- United Way of Delaware (UWDE) te reyini ansanm ak patnè kominotè ak òganizasyon atravè eta a pou dezyèm ane a...
United Way of Delaware onore Dupont pou yon patenarya 75 ane

United Way of Delaware onore Dupont ak prim Diamond Anniversary

Rekonèt 75 Ane Bonjan Patenarya Kominotè ak antrepriz Nan kad selebre 75yèm anivèsè li ane sa a, United Way of Delaware (UWDE) fèk nonmen...
Kominike pou laprès United Way

Kominike pou laprès United Way of Delaware

Salem County Konekte Kominote yo

Salem County NonProfits pou resevwa Sibvansyon United Way of Delaware

Komite Konsiltatif Konte Salem nan United Way of Delaware (UWDE) te anonse jodi a ke li pral bay yon total $18,000 bay sis òganizasyon san bi likratif Salem County...

Todd Veale – Nouvo Direktè Egzekitif Fondasyon Laffey-Mchugh

Todd Veale pral nouvo Direktè Egzekitif Fondasyon Laffey-McHugh WILMINGTON, Del. – Fondasyon Laffey-McHugh la kontan anonse Todd Veale pral...
Logo United Way nan Delaware

United Way of Delaware elaji zòn sèvis pou enkli Salem County, NJ

Wilmington, DE (15 oktòb 2018) --- United Way Worldwide (UWW) te otorize agrandisman zòn sèvis United Way of Delaware (UWDE) pou mete kòd postal yo...

VIDEYO

UWDE 336

GF Jou 2 Jesyon Konpòtman Pozitif

21 jen 2024 11:58 am

Oryantasyon Fellowship Gouvènè a, Jou 2: Rezime Atelye

21 jen 2024 10:59 am

2024 UWDE: Reyalizasyon ane sa a!

12 jen 2024 7:07 am

UWDE - Virtual Reading Angels - Jeshen ki soti nan Charter School nan Wilmington

11 jen 2024 7:49 am

UWDE - Virtual Reading Angles - William nan Charter School of Wilmington

31 me 2024 1:27 pm

UWDE - Virtual Reading Angels - Suhani ki soti nan Charter School of Wilmington

31 me 2024 12:42 pm

Simulation povrete pou fanm ini

30 me 2024 9:24 pm

NAN NOUVÈL LA

KESYON MEDYA

Pou pwograme yon entèvyou oswa jwenn plis enfòmasyon sou United Way of Delaware, tanpri kontakte:

Jeffrey Quiggle nan jquiggle@uwde.org oswa 302-573-3710.

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.