Patisipe

Nou Bezwen Ou

Antre nan batay la jodi a

Li pa enpòtan kote w ap viv oswa ki jan ou patisipe. Ou ka ede sipòte United Way of Delaware—epi ou ka kòmanse kounye a. Aprann plis sou fason ou ka rantre nan batay la—e pi enpòtan, fè yon diferans!

United Way nan Delaware

KOMINOTE BATMAN KÈ

Jwenn dènye soti nan UWDE ak patnè kominotè nou yo.

Volontè nou yo fè travay nou an posib - Volontè UWDE nan Bibliyotèk Piblik Wilmington

Selebre Volontè United Way Delaware nou yo

Avril se Mwa Nasyonal Volontè, epi pandan n ap fèmen mwa a, li lè pou nou klere zetwal yo ki eklere chemen nou yo ak enkondisyonèl...
Jan yo wè nan Delaware Business Times

Prezidan ak PDG UWDE Michelle Taylor vizite Mezon Blanch lan

Prezidan ak Direktè Jeneral United Way nan Delaware Michelle A. Taylor, Ed. D., te vizite Mezon Blanch lan ansanm ak lòt lidè Delaware nan dat 13 avril 2024, nan kad...
Jan yo wè nan WMDT ABC 47

Yon ane apre toubiyon Sussex la, vwazen yo toujou ap goumen

Manm Anplwaye UWDE Sussex County Sarah Carter Defann Viktim Toubiyon Yon Ane Apre Tanpèt Mòtèl La

Jan yo wè nan Bay bay Bay News

Anplwaye United Way nan Delaware Kòmantè sou Delaware Poverty, ALICE

Ofisye anchèf Operasyon UWDE Dan Cruce ak VP Engagement & Partnerships Tierra Fair Diskite sou povrete ak ALICE nan Delaware.

Jan yo wè nan Delaware Business Times

Fè Plis 24 Kanpay kraze Dosye Donatè yo

Do More 24 Delaware te fè nevyèm kanpay anyèl li a ak yon dosye sou prèske 20,500 donatè e li te pote plis pase $2.3 milyon dola pou plis pase 500 òganizasyon san bi likratif Delaware...
Lidè nan biwo Shepherds DoMore24

Biwo Shepherd la: Fè plis 24 Lidè Ranmase Fon

Kanpay DoMore24 pou 2024 se nan liv yo, epi yon ti men vanyan san bi likratif ki soti nan Georgetown te pran plis lajan pou ranmase lajan pase tout lòt. Ki jan Shepherds yo te fè...

RETE KONEKTE. Rantre nan batay la.

Antre imel ou anba a epi rete konekte ak sa k ap pase nan kominote a. Nou pral pataje mizajou peryodik, opòtinite pou ede, ak envitasyon nan evènman espesyal nan Delaware ak Salem County (NJ).