Pi bon biznis

BATI PI BON KOMINOTE.

Dèyè sèn nan tout sa ou fè, egziste yon gwo dezi pou fè yon diferans nan kominote yo kote anplwaye ou yo ap viv ak travay. Nan United Way of Delaware, nou konnen ki jan li enpòtan pou konpayi ou a ede mennen chanjman nan gwo echèl nan kominote a. Lè ou vin yon patnè antrepriz UWDE - ou pral:

  • Antre nan yon rezo mondyal òganizasyon devwe - yon ap travay ansanm pou bati yon lavi miyò pou tout moun.
  • Bay anplwaye ou yo yon chans pou yo goumen ak pwoblèm reyèl nan kominote yo. Pèmèt yo ogmante pasyon yo, lide, ak fòs yo pou byen.
  • Jwenn aksè a resous kanpay nou yo, bay sou entènèt ak pòtal volontè pou fason fasil pou mobilize mendèv ou.

Biznis Delaware ak Salem County (NJ) k ap sèvi kominote nou yo

BAY

Pale ak ekip nou an sou kòmanse yon kanpay pou anplwaye ou yo. Donasyon se senp ak pòtal nou an ki fasil pou itilize pou bay sou entènèt.

pale ak ekip nou an

DEFANSÈ

Swiv enfliyans ou pou fè sa ki byen nan kominote a. Pale ak ekip nou an pou ede pote divèsite, ekite ak enklizyon nan tout kwen Delaware ak Salem County (NJ)

Pale ak ekip nou an

VOLONTÈ

Remèt kominote a lè w òganize yon jounen sèvis. Navige lis opòtinite volontè aktyèl yo oswa kontakte nou dirèkteman pou konsepsyon yon eksperyans pwòp ou yo.

VIZITE PORTAL VOLONTÈ

VIV INITE

YON REZO KAP LOUMEN POU BON

Òganizasyon lokal yo ap rejwenn nou chak jou. Ansanm, nou konbat inegalite epi kreye opòtinite pou tout moun. Paske nan konbine efò, nou bati kapab yon lavi miyò pou tout moun nan Delaware ak Salem County (NJ).

70,000

LIV GRATIS

Kantite liv gratis resevwa pa Mwen Trè Pwòp Bibliyotèk elèv yo. Tout gras ak sipò jenere soti nan Skolè®, DuPont, Global Shapers, ak la Inivèsite Chicago.

$1.9M

POU APPRANN PODS

Kantite lajan an ranmase pou la Jistis rasyal Delaware Komisyon. Bay timoun ki nan kominote nwa ak mawon yon espas aprantisaj vityèl ki an sekirite epi sipèvize pandan jounen travay la.

400

CHROMEBOOK GRATIS

Nimewo a nan laptops gratis yo bay yo elèv yo pandan ane lekòl 2019/2020. Fè aprantisaj vityèl posib nan Delaware ak Salem County pandan la trapan.

Èske w pare pou w rantre nan batay la?

TANDE PATÈ KÒPRISYON NOU YO

Kathleen Shelton
Doktè Kathleen Shelton

Vis Prezidan & Chèf Teknoloji Ofisye 

FMC logo

“Pandan plizyè ane, mwen te yon gwo sipò nan United Way nan Delaware. Kòm nou tout konnen li te yon ane difisil. Se yon ane kote anpil nan nou te santi poukont nou. Anpil nan nou te lite ak sa pandemi a te chanje nan lavi nou. Men, si gen yon ane kote enpak ak kontribisyon nou yo nan kominote a ta ka santi. Sa a se ane a.

Sa a se moman kote United Way ka fè pi gwo enpak nan lavi moun atravè tout Delaware. Mwen konnen nou tout vle lavi nou tounen nan nòmal. Nou tout vle soti ankò, rete ak moun, pataje eksperyans, epi yon lòt fwa ankò santi yo lib. Kontribye nan United Way pral pèmèt moun atravè eta a kòmanse rekonstwi soti nan sa yo te pèdi. Men tou pou kontinye vwayaj la nan yon avni finansye ki gen plis siksè. Se konsa, nou remèsye ou pou tout sa ou te fè pou United Way nan tan lontan an. Epi nou mande w nan moman gwo defi ak gwo chanjman sa yo, pou w fè tout sa w kapab pou w ede plis moun nou kapab benefisye nan tout Delaware.”

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.