patnè nou yo

Bati pi byen

ANSANM

Se sèlman atravè efò konbine patnè nou yo ke nou kapab goumen pou amelyore lavi pou tout moun nan Delaware ak Salem County (NJ). Scroll down pou wè yon lis long òganizasyon ki angaje nan kreye yon pi bon reyalite pou tout moun.

CORPORATE & TI BIZNIS

Kominote kote n ap viv ak travay yo fòme lavi nou. Patnè antrepriz nou yo pasyone pou ranfòse zòn sa yo. Lè yo rantre nan UWDE, yo jwenn opòtinite pou mete pasyon yo an aksyon. Avèk aksè nan portail bay ak volontè nou yo, ou kapab tou. Èske w ap travay pou yon biznis ki gen yon kè pou sèvi kominote a? Pale ak ekip angajman antrepriz nou an pou aprann kijan ou ka rantre nan rezo nou an pou bon.

United Way of Delaware - Patenarya antrepriz ak ti biznis

ÒGANIZASYON KOMINOTE

Òganizasyon nan kominote a se sou liy devan yo. Yo wè premye men kote bezwen an pi gwo. Sa fè yo resous enpòtan lè li rive defann vwazen nou yo ak bay sipò pou ede kominote yo pwospere. Si ou se yon lidè nan yon kominote ki konsantre sou san bi likratif nan Delaware oswa Salem County (NJ), alò nou ta renmen pale avèk ou.

Learning Pod nan Sant Kominotè Amerik Latin nan - Wilmington DE

GOUVÈNMAN

Li etonan sa moun ka fè lè yo gen aksè a bon resous yo. Men, verite a se, li pa toujou fasil pou moun jwenn èd yo bezwen an. Se poutèt sa nou fè patenarya ak gouvènman eta a ak gouvènman konte a pou bay pwogram tankou Kanpe Pa M' ak la Delaware 211 liy asistans. Relasyon depi lontan sa yo ede konekte vwazen nou yo ak zouti ak sèvis ki enpòtan anpil pou siksè.

Sal Lejislatif - Kapitòl Eta Delaware

ÒGANIZASYON TRAVAY

Kapasite pou kontribiye nan sosyete a se yon privilèj. Gen aksè a sipò ak fòmasyon pou fè sa se yon dwa. Yon dwa ke twòp pase san yo pa. Pandan plis pase yon demi syèk, nou fè patenarya ak dirijan òganizasyon travayè eta a pou VIV INI kont inegalite nan travay. Se konsa, plis nan vwazen nou yo ka devlope konpetans yo bezwen yo gen siksè, bay fanmi yo, yon kreye yon pi bon avni. Epi yo ka remèt kominote ki te fòme yo.

Travayè Depo ak Lojistik - Òganizasyon Travay

OU PRAL RANTRE NAN BATAY LA?

Wayòm kòmanse ak 'U'.

BAY, DEFANSÈ, oswa VOLONTÈ jodi a fè pati ou.