sa nou fè

Verite a se

INEGATISYON AFEKTE NOU TOUT

"Rezilta inegalite ak patipri afekte tout bagay, soti nan pousantaj sispansyon, ak aksè nan lojman, nan rezilta sante, nan entèvansyon medikal, nan opòtinite travay ak pwomosyon, nan santans kriminèl, e menm nan sekirite nan dlo yon moun bwè ak lè yon moun respire. .”

ABIGAIL SPANBERGER, Reprezantan Etazini nan Vijini

NOU INI MOUN, ÒGANIZASYON AK RESOUS POU LATÈ PWOBLÈM KI KOZE KI KI GEN LONGTAN INIKIITE.

Ansanm ak patnè nou yo, nou ede kreye opòtinite pou gason, fanm, ak timoun atravè Delaware ak Salem County (NJ).

Nivo Klas Lekti

NIVO KLAS LEKTI

Nou bay sipò akademik jèn elèv k ap aprann yo pou asire konpetans nan lekti nan klas 3yèm ane.

Aprann Plis

Siksè karyè ak kolèj

KARYE AK SIKSÈ KOLEJÈ

Nou ede jèn yo akeri konesans ak konpetans ki gen anpil valè, eksplore chemen karyè, epi kenbe yon travay serye.

Aprann Plis

Finansye Otonòm

FINANSYE OTONÒM

Nou gide moun ak fanmi yo pou estabilite ekonomik ak otonòm finansye.

Aprann Plis

Rasyal Ekite & Jistis Sosyal

EKITE RASIAL AK JISTIS SOSYAL

Nou travay pou elimine inegalite ki te kreye pa plizyè syèk opresyon rasyal, sosyal ak ekonomik.

Aprann Plis

Nou tout konekte:

KIJAN UWDE NETWORK PWOVITE CHANJMAN NAN KOMINOTE A

Nou pa janm travay poukont nou. Pou plis pase 75 ane, nou te konte sou patnè endividyèl, kominote, gouvènman, ak antrepriz pou ede nou nan tranche yo. San rezo nou an, nou pa t ap kapab kreye ak envesti nan pwogram, patenarya ak lòt òganizasyon, epi mobilize moun pou kreye yon vag enpak nan tout rejyon nou an.

Pase sou imaj pou aprann sou rezo patnè nou an:

United Way nan Delaware

United Way nan Delaware

Wilmington, DE
United Way nan Delaware
United Way nan Delaware

Konpayi an DuPont

Wilmington, DE
Konpayi DuPont
Burris Lojistik

Burris Lojistik

Harrington, DE
Burris Lojistik
Timoun ak Fanmi Premye

Timoun ak Fanmi Premye

New Castle, DE
Konpayi DuPont
Boys & Girls Club of Delaware

Boys & Girls Club of Delaware

Bear, DE
Boys and Girls CLub nan Delaware
Bank Manje nan Delaware

Bank Manje nan Delaware

Milford, DE
Bank Manje nan Delaware
Eta Delaware

Eta Delaware

Dover, DE
Konpayi DuPont
Konte Salem (NJ)

Konte Salem (NJ)

Gouvènman Konte Salem
Konte Arc Salem

Konte Arc Salem

Konte Arc Salem
Premye Aksyon Kominotè Eta a

Premye Aksyon Kominotè Eta a

Georgetown, DE
Premye Aksyon Kominotè Eta a
Donatè UWDE

Donatè

Middletown, DE
Donatè UWDE
Donatè UWDE

Donatè

Newark, DE
Donatè UWDE
Donatè UWDE

Donatè

Camden, DE
Donatè UWDE
Donatè UWDE

Donatè

Fenwick Island, DE
Donatè UWDE
Donatè UWDE

Donatè

Elmer, NJ
Donatè UWDE
Smith yo

Volontè

Wilmington, DE
Volontè UWDE
Imaj volontè UWDE

Volontè

Rehoboth Beach, DE
Volontè UWDE
United Way nan Delaware

United Way nan Delaware

Wilmington, DE
United Way nan Delaware
United Way nan Delaware

Konpayi an DuPont

Wilmington, DE
Konpayi DuPont
Burris Lojistik

Burris Lojistik

Harrington, DE
Burris Lojistik
Timoun ak Fanmi Premye

Timoun ak Fanmi Premye

New Castle, DE
Konpayi DuPont
Boys & Girls Club of Delaware

Boys & Girls Club of Delaware

Bear, DE
Boys and Girls CLub nan Delaware
Bank Manje nan Delaware

Bank Manje nan Delaware

Milford, DE
Bank Manje nan Delaware
Eta Delaware

Eta Delaware

Dover, DE
Konpayi DuPont
Konte Salem (NJ)

Konte Salem (NJ)

Gouvènman Konte Salem
Konte Arc Salem

Konte Arc Salem

Konte Arc Salem
Premye Aksyon Kominotè Eta a

Premye Aksyon Kominotè Eta a

Georgetown, DE
Premye Aksyon Kominotè Eta a
Donatè UWDE

Donatè

Middletown, DE
Donatè UWDE
Donatè UWDE

Donatè

Newark, DE
Donatè UWDE
Donatè UWDE

Donatè

Camden, DE
Donatè UWDE
Donatè UWDE

Donatè

Fenwick Island, DE
Donatè UWDE
Donatè UWDE

Donatè

Elmer, NJ
Donatè UWDE
Smith yo

Volontè

Wilmington, DE
Volontè UWDE
Imaj volontè UWDE

Volontè

Rehoboth Beach, DE
Volontè UWDE
Kreye pwogram yo

Kreye pwogram yo

Nou desine pwogram nou yo pou ede timoun yo li pi byen, prepare jèn yo pou siksè nan karyè, epi mete granmoun yo sou chemen estabilite finansye.

Envesti nan pwogram yo

Envesti nan inisyativ

Nou envesti nan pwogram patnè kominotè ki aliman ak inisyativ debaz nou yo: Lekti Nivo Klas, Siksè Kolèj ak Karyè, ak Estabilite Finansye.

Patenarya ak òganizasyon yo

Bay sipò

Nou fè patenarya ak lòt òganizasyon ki pa pou pwofi yo pou ede yo ranfòse misyon yo, ogmante enpak yo, epi rive jwenn plis moun nan kominote nou an.

UWDE Mobilize Kominote Icône

Mobilize Kominote

Finalman, nou ankouraje fanmi yo, moun, ak kòporasyon yo vin jwenn nou pandan n ap goumen pou amelyore lavi pou tout moun k ap viv nan Delaware ak Salem County (NJ).

PWOGRAM PWOGRAM

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.