kominote yo

Eta Delaware ak Konte Salem (NJ)

Delaware a

KOMINOTE PWOMÈT

Prèske mwatye nan tout Delawareans ap viv nan uit kòd postal. Nan katye sa yo, nou wè nivo povrete estrawòdinè, mwens timoun li byen, adolesan ki pa prepare pou lavni, ak granmoun ki gen pou chwazi ant peye bòdwo ak mete manje sou tab la.

Nou kwè opòtinite ta dwe egziste pou tout moun, kèlkeswa kote yo rete. Antanke youn nan pi gwo òganizasyon ki pa pou pwofi nan Premye Eta a, nou kanpe ak patnè nou yo pou konbat inegalite ki dire lontan andedan kominote pwomès nou yo pou plis nan Delaware ka pwospere.

Li piplis

Konte Salem

NEW JERSEY

Salem County (NJ) se lakay yo nan fèm bèl ak endistri dènye kri. Men, nan yon konte kote pifò nan popilasyon an se klas mwayèn, yo ka souvan neglije kominote ki gen difikilte.

Nan United Way of Delaware, nou te fè misyon nou pou ede fè lavi pi bon pou tout moun nan Salem County (NJ). N ap goumen pou elèv dezyèm ane a nan Carver Elementary ak paran sèl ki gen difikilte nan Carney's Point. Èske w ap rantre nan batay la?

Li piplis

Latino Unidos nan United Way nan Delaware

Delaware a

KOMINOTE PWOMÈT

Prèske mwatye nan tout Delawareans ap viv nan uit kòd postal. Nan katye sa yo, nou wè nivo povrete estrawòdinè, mwens timoun li byen, adolesan ki pa prepare pou lavni, ak granmoun ki gen pou chwazi ant peye bòdwo ak mete manje sou tab la.

Nou kwè opòtinite ta dwe egziste pou tout moun, kèlkeswa kote yo rete. Antanke youn nan pi gwo òganizasyon ki pa pou pwofi nan Premye Eta a, nou kanpe ak patnè nou yo pou konbat inegalite ki dire lontan andedan kominote pwomès nou yo pou plis nan Delaware ka pwospere.

Li piplis

Konte Salem

NEW JERSEY

Salem County (NJ) se lakay yo nan fèm bèl ak endistri dènye kri. Men, nan yon konte kote pifò nan popilasyon an se klas mwayèn, yo ka souvan neglije kominote ki gen difikilte.

Nan United Way of Delaware, nou te fè misyon nou pou ede fè lavi pi bon pou tout moun nan Salem County (NJ). N ap goumen pou elèv dezyèm ane a nan Carver Elementary ak paran sèl ki gen difikilte nan Carney's Point. Èske w ap rantre nan batay la?

Li piplis

Latino Unidos nan United Way nan Delaware

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.