zòn konsantre yo

Goumen Pou Tout.

Konsantre sou sa ki enpòtan.

Nan United Way of Delaware, nou konsantre sou yon sèl bagay: fè pi gwo enpak kote li nesesè. pi fò. Epi nou pa janm travay poukont nou. Nou kolabore ak òganizasyon kominotè, kòporasyon k ap pran swen, volontè pasyone, ak donatè jenere pou maksimize tout resous nou pou byen. Akoz yo, nou ka abòde pwoblèm ki pi ijan yo ap fè fas ak moun nan Delaware ak Salem County (NJ).

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.