United Way nan Delaware

EKIP LEADERSHIP EXECUTIVE

Michelle A. Taylor - Prezidan ak Direktè Jeneral - United Way of Delaware
Michelle Taylor, Ed.D.

Prezidan & CEO

Dan Cruce - Ofisye anchèf operasyon, United Way of Delaware
Dann Cruce

Ofisye anchèf operasyon

Michelle A. Taylor - Prezidan ak Direktè Jeneral - United Way of Delaware
Michelle Taylor, Ed.D

Prezidan & CEO

Dan Cruce - Ofisye anchèf operasyon, United Way of Delaware
Dann Cruce

Ofisye anchèf operasyon

SENIOR LEADERSHIP EKIP

Laurie Girardi - VP Rezilta ak Enpak - United Way of Delaware
Laurie Girardi

Vis Prezidan ak Ofisye Estrateji an chèf

Brian Kornet - Vis Prezidan Senior ak Ofisye Finansye anchèf - United Way of Delaware
Brian Kornet

Vis Prezidan ak Ofisye Finansye anchèf

Tierra Fair - United Way nan Delaware
Fwa Tierra

Vis Prezidan, Angajman ak Patenarya

Debbie Armstrong - Direktè Filantropi ak Angajman - United Way of Delaware
Debbie Armstrong

Direktè Sr, Filantropi ak Angajman

Erin Brenner - Direktè, Rezilta ak Enpak @ United Way of Delaware
Erin Brenner

Direktè Sr, Siksè Elèv

Ebony Brown - Direktè Sr, Siksè Elèv @ United Way of Delaware
Ebony Brown

Direktè Sr, Siksè Elèv

Amber Battle-Winston, Ed.D. - Direktè Sr, Siksè Elèv @ United Way of Delaware
Amber Battle-Winston, Ed.D.

Direktè Sr, Siksè Elèv

Stephanie Lewis - Direktè Senior, Otonòm Finansye / United Way of Delaware
Stephanie Lewis

Direktè Sr, Finansye Otonòm

Fallon McClain - Direktè Senior, Maketing & Kominikasyon, United Way of Delaware
Fallon McClain

Direktè Sr, Maketing & Kominikasyon

Raina Allen - Direktè, Delaware Racial Justice Collaborative
Raina Allen

Direktè, Delaware Rasyal Jistis Kolaborasyon

Wanda Barrett - Manadjè Angajman Kominote Latino, United Way of Delaware
Wanda Barrett

Direktè, Angajman ak Patenarya

Regina Sideny-Brown - UWDE
Regina Sidney-Brown

Direktè, Delaware Afterschool Network

Orrin Blan
Laura Gendreau

Direktè, Finansye Otonòm

Ken Livingston - Direktè, Get Delaware Reading @ United Way of Delaware
Ken Livingston

Direktè, Jwenn Delaware Lekti

Corrine Lovett - Direktè Detèminan Sosyal Sante / United Way of Delaware
Corinne Lovett

Direktè, Detèminan Sosyal Sante

Jeffrey Quiggle- Direktè, Maketing & Kominikasyon - United Way of Delaware
Jeffrey Quiggle

Direktè, Maketing & Kominikasyon

Jennifer Fromme - Espesyalis Devlopman Timoun Senior - United Way of Delaware
Jennifer Fromme

Manadjè, Delaware 211

Alexandra Southerst, Kowòdonatè Delaware Racial Justice Collaborative
Alexandra Sidès

Manadjè, Politik Piblik ak Angajman

Marcus Watkins - Manadjè, Maketing Digital & Kominikasyon
Marcus Watkins

Manadjè, Digital Maketing & Angajman

Jennifer Fromme - Espesyalis Devlopman Timoun Senior - United Way of Delaware
Jennifer Fromme

Manadjè, Delaware 211

OU PRAL RANTRE NAN BATAY LA?

Wayòm kòmanse ak 'U'.

BAY, DEFANSÈ, oswa VOLONTÈ jodi a fè pati ou.

RETE KONEKTE!

Enskri pou bilten nou an epi rete konekte ak istwa, nouvèl ak evènman ki fè Delaware espesyal.