ALICE

Byen limite, revni kontrent, anplwaye

ALICE® se yon akwonim pou Amete Limite, mwenncome Csoustre, Eanplwaye. Moun sa yo souvan ap viv chèk-a-peye epi yo se yon ijans lwen kriz. Yo viv pi wo pase Nivo Povrete Federal la, men yo pa gen ase revni pou satisfè bezwen debaz yo. Sa vle di yo touche twòp pou yo kalifye pou asistans men yo pa stab finansyèman.

Delaware se kounye a yon patnè ak United For ALICE, yon inisyativ nan tout peyi a ki sèvi ak rechèch enpòtan pou leve vwazen nou yo soti nan lit enjis la pou yo siviv, epi retounen nan chemen estabilite finansye a.

 

Rapò ALICE Delaware disponib kounye a!
Yon rapò konplè sou done ki gen sans pou konsyantizasyon, defans, ak aksyon pou fanmi ak moun ALICE nan Delaware.

ALICE

Byen limite. Revni kontrent. Anplwaye.

ALICE® se yon akwonim pou Amete Limite, mwenncome Csoustre, Eanplwaye. Moun sa yo souvan ap viv chèk-a-peye epi yo se yon ijans lwen kriz. Yo viv pi wo pase Nivo Povrete Federal la, men yo pa gen ase revni pou satisfè bezwen debaz yo. Sa vle di yo touche twòp pou yo kalifye pou asistans, men yo pa stab finansyèman.

Delaware se kounye a yon patnè ak United For ALICE, yon inisyativ nan tout peyi a ki sèvi ak rechèch enpòtan pou leve vwazen nou yo soti nan lit enjis la pou yo siviv, epi retounen nan chemen estabilite finansye a.

Rapò ALICE Delaware disponib kounye a! Yon rapò konplè sou done ki gen sans pou konsyantizasyon, defans, ak aksyon pou fanmi ak moun ALICE nan Delaware.

PLIS RESOUS

United Way of Delaware - RAPÒ ALICE 2023 - APRANN PLIS
RANKLE DONE

Poukisa dè dizèn de milye Delawareans nan difikilte finansye? Rapò ALICE Delaware a rasanble done sou kondisyon travay ak pri lavi ki lakòz sa.

PRAN AKSYON

Popilasyon ALICE pa merite pou yo inyore. Si nou ka konprann defi espesifik yo, nou ka bay vwazen nou yo èd yo bezwen. Pou wè zouti epi aprann sou ALICE nan vizit katye w la, unitedforalice.org/state-overview/Delaware.

Bati estabilite finansyè

Moun ki travay di pou kenbe ekonomi an mache pa ta dwe lite pou sipòte fanmi yo. Nou ka kreye yon kominote solid lè nou pran aksyon reyèl pou ede vwazen nou yo.

RANKLE DONE

Poukisa dè dizèn de milye Delawareans nan difikilte finansye? Rapò ALICE Delaware a rasanble done sou kondisyon travay ak pri lavi ki lakòz sa.

PRAN AKSYON

Popilasyon ALICE pa merite pou yo inyore. Si nou ka konprann defi espesifik yo, nou ka bay vwazen nou yo èd yo bezwen.

Pou wè zouti epi aprann sou ALICE nan vizit katye w la, unitedforalice.org/state-overview/Delaware.

Bati estabilite finansyè

Moun ki travay di pou kenbe ekonomi an mache pa ta dwe lite pou sipòte fanmi yo. Nou ka kreye yon kominote solid lè nou pran aksyon reyèl pou ede vwazen nou yo.

Enpak COVID-19 la sou ALICE

Pandemi COVID-19 la te devaste pou popilasyon ALICE. San yo pa opòtinite pou yo retabli de Gran Resesyon an, nimewo yo, ki te grandi pa 41% soti nan 2007 a 2018, pa t 'gen sa yo te bezwen fè fas a kriz la sante ak ekonomik.

Olye de sa, yo te oblije sakrifye bezwen debaz yo.

Depans machandiz ak sèvis esansyèl pou fanmi k ap travay yo ap ogmante pi vit pase salè. Avèk fèmen ak lòd pou rete lakay yo, moun pa t 'kapab bay tèt yo oswa fanmi yo, paske opòtinite travay yo te restriksyon nan kontra oswa travay orè èdtan.

Manje adekwat, lojman an sekirite ak abòdab, bon jan kalite edikasyon, ase swen pou timoun ak swen sante, teknoloji serye ak transpò, ak kapasite pou ekonomize pou lavni an te an danje.

Fanmi ak moun ALICE te sibi gwo ensètitid ekonomik, e yo bezwen èd nou.

United-Way-of-Delaware-2023-ALICE-REPORT-DOWNLOAD-NOW-_1_
Telechaje la
Rapò ALICE Delaware

Nou espere ke Rapò sa a pral ede fè konesans sou 38% nan kay nan eta a ki ap viv nan povrete oswa ki se ALICE. Objektif nou se enfòme ak enspire politik ak aksyon pou amelyore lavi fanmi ALICE yo.

PRAN KONTAK

Dan Cruce - Ofisye anchèf operasyon, United Way of Delaware
Dann Croce

Ofisye anchèf operasyon yo

PLIS RESOUS

Enpak COVID-19 la sou ALICE

Pandemi COVID-19 la te devaste pou popilasyon ALICE. San yo pa opòtinite pou yo retabli de Gran Resesyon an, nimewo yo, ki te grandi pa 41% soti nan 2007 a 2018, pa t 'gen sa yo te bezwen fè fas a kriz la sante ak ekonomik.

Olye de sa, yo te oblije sakrifye bezwen debaz yo.

Depans machandiz ak sèvis esansyèl pou fanmi k ap travay yo ap ogmante pi vit pase salè. Avèk fèmen ak lòd pou rete lakay yo, moun pa t 'kapab bay tèt yo oswa fanmi yo, paske opòtinite travay yo te restriksyon nan kontra oswa travay orè èdtan.

Manje adekwat, lojman an sekirite ak abòdab, bon jan kalite edikasyon, ase swen pou timoun ak swen sante, teknoloji serye ak transpò, ak kapasite pou ekonomize pou lavni an te an danje.

Fanmi ak moun ALICE te sibi gwo ensètitid ekonomik, e yo bezwen èd nou.

Telechaje la Rapò ALICE Delaware

Se plan nou ke rapò sa a pral ede fè konesans sou 38% nan kay nan eta a ki ap viv nan povrete oswa ki se ALICE. Objektif nou se enfòme ak enspire politik ak aksyon pou amelyore lavi fanmi ALICE yo.

United-Way-of-Delaware-2023-ALICE-REPORT-DOWNLOAD-NOW-_1_

RETE KONEKTE!

Enskri pou bilten nou an epi rete konekte ak istwa, nouvèl ak evènman ki fè Delaware espesyal.