ALICE

Byen limite, revni kontrent, anplwaye

ALICE® se yon akwonim pou Amete Limite, mwenncome Csoustre, Eanplwaye. Vwazen nou yo ki ALICE souvan ap viv chèk a chèk epi yo se yon ijans lwen kriz. Yo viv pi wo pase Nivo Povrete Federal la men yo pa gen ase revni pou satisfè bezwen debaz yo. Sa vle di yo touche twòp pou yo kalifye pou asistans men yo pa stab finansyèman; yon sèl chèk peman rate, yon sèl maladi, oswa yon pann machin ka lakòz yon espiral nan povrete.

Delaware se yon patnè ak Ini pou ALICE, yon inisyativ nan tout peyi a ki sèvi ak rechèch kritik pou leve vwazen nou yo soti nan lit enjis la pou siviv epi retounen nan chemen estabilite finansye a.

 

Rapò ALICE Delaware disponib kounye a!
Yon rapò konplè sou done ki gen sans pou konsyantizasyon, defans, ak aksyon pou fanmi ak moun ALICE nan Delaware.

ALICE

Byen limite. Revni kontrent. Anplwaye.

ALICE® se yon akwonim pou Amete Limite, mwenncome Csoustre, Eanplwaye. Vwazen nou yo ki ALICE souvan ap viv chèk a chèk epi yo se yon ijans lwen kriz. Yo viv pi wo pase Nivo Povrete Federal la men yo pa gen ase revni pou satisfè bezwen debaz yo. Sa vle di yo touche twòp pou yo kalifye pou asistans men yo pa stab finansyèman; yon sèl chèk peman rate, yon sèl maladi, oswa yon pann machin ka lakòz yon espiral nan povrete.

Delaware se yon patnè ak Ini pou ALICE, yon inisyativ nan tout peyi a ki sèvi ak rechèch kritik pou leve vwazen nou yo soti nan lit enjis la pou yo siviv, epi retounen nan chemen estabilite finansye a.

Rapò ALICE Delaware disponib kounye a! Yon rapò konplè sou done ki gen sans pou konsyantizasyon, defans, ak aksyon pou fanmi ak moun ALICE nan Delaware.

PLIS RESOUS

United Way of Delaware - RAPÒ ALICE 2023 - APRANN PLIS
RANKLE DONE

Poukisa dè dizèn de milye Delawareans nan difikilte finansye? Rapò ALICE Delaware a rasanble done sou kondisyon travay ak pri lavi ki lakòz sa.

PRAN AKSYON

Popilasyon ALICE pa merite pou yo inyore. Si nou ka konprann defi espesifik yo, nou ka bay vwazen nou yo èd yo bezwen. Pou wè zouti epi aprann sou ALICE nan vizit katye w la, unitedforalice.org/state-overview/Delaware.

Bati estabilite finansyè

Moun ki travay di pou kenbe ekonomi an mache pa ta dwe lite pou sipòte fanmi yo. Nou ka kreye yon kominote solid lè nou pran aksyon reyèl pou ede vwazen nou yo.

RANKLE DONE

Poukisa dè dizèn de milye Delawareans nan difikilte finansye? Rapò ALICE Delaware a rasanble done sou kondisyon travay ak pri lavi ki lakòz sa.

PRAN AKSYON

Popilasyon ALICE pa merite pou yo inyore. Si nou ka konprann defi espesifik yo, nou ka bay vwazen nou yo èd yo bezwen.

Pou wè zouti epi aprann sou ALICE nan vizit katye w la, unitedforalice.org/state-overview/Delaware.

Bati estabilite finansyè

Moun ki travay di pou kenbe ekonomi an mache pa ta dwe lite pou sipòte fanmi yo. Nou ka kreye yon kominote solid lè nou pran aksyon reyèl pou ede vwazen nou yo.

Dènye Atik sou ALICE

Reprezantasyon Fyète ak Drapo Transganr yo
Jun 05 2024

Refleksyon sou Mwa Fyète

"Di li byen fò, masisi fyè." Sa a se te chante ofisyèl premye mach pou dwa masisi, òganize pou komemore premye anivèsè soulèvman an nan...
United-Way-of-Delaware-2023-ALICE-REPORT-DOWNLOAD-NOW-_1_
Telechaje la
Rapò ALICE Delaware

Nou espere ke Rapò sa a pral ede fè konesans sou 38% nan kay nan eta a ki ap viv nan povrete oswa ki se ALICE. Objektif nou se enfòme ak enspire politik ak aksyon pou amelyore lavi fanmi ALICE yo.

PRAN KONTAK

Dan Cruce - Ofisye anchèf operasyon, United Way of Delaware
Dann Croce

Ofisye anchèf operasyon yo

PLIS RESOUS

Dènye Atik sou ALICE

Jan yo wè nan Delaware Public Media
Me 29 2024

Nan Nouvèl la: Nouvo done montre plis kay ki gen difikilte nan Delaware malgre ogmantasyon nan salè yo

Nouvo done montre plis fanmi ki gen difikilte nan Delaware malgre ogmantasyon nan salè, jan Direktè Politik Piblik ak Angajman UWDE John Fisher-Klein di Delaware...

Telechaje la Rapò ALICE Delaware

Se plan nou ke rapò sa a pral ede fè konesans sou 38% nan kay nan eta a ki ap viv nan povrete oswa ki se ALICE. Objektif nou se enfòme ak enspire politik ak aksyon pou amelyore lavi fanmi ALICE yo.

United-Way-of-Delaware-2023-ALICE-REPORT-DOWNLOAD-NOW-_1_