Amelyore Lavi Pou

TOUT MOUN NAN DELAWARE AK SALEM COUNTY (NJ)

Join nou jan nou batay pou tout moun nan chak kòd postal nan Delaware ak Salem Eta (NJ).

Amelyore Lavi Pou

TOUT MOUN Nan Delaware ak Salem konte (NJ)

Join nou jan nou batay pou tout moun nan chak kòd postal nan Delaware ak Salem Eta (NJ).

opòtinite egziste pou kèk

men, pa pou tout moun.

Batay la se reyèl. Jodi a, twòp moun nan Delaware ak Salem County (NJ) ap soufri akòz inegalite. Inyore defi yo fè fas a mennen nan plis pwoblèm enpòtan ki afekte nou tout.

Jenn ti gason Delaware fristre nan lekòl la

Nan Delaware, sèlman 19% elèv twazyèm ane soti nan fanmi ki gen ti revni yo konpetan nan lekti.

Adolesan Afriken-Ameriken United Way nan Delaware

Yon sezisman, 28% nan Delaware gradye nan lekòl segondè k ap enskri nan kolèj DE bezwen kou matematik ak angle ratrapaj.

Manman Selibatè Anbrase Pitit Fi - United Way of Delaware

Plis pase 150,000 moun k ap viv nan Delaware ak Salem County's Promise Communities yo konsidere kòm yon ti revni.

Pou plis pase 75 ane, nou'ap ede fè Delaware yon pi bon kote pou tout moun.
ANE SA YO NAN
Goumen pou Ekite
||
Defann timoun nou yo
||
Goumen pou jistis rasyal
||
Prepare Adolesan pou Karyè
||
Goumen pou Vwazen nou yo
||
Sipòte granmoun aje nou yo
||
Bati yon pi Bon Delaware

ANE SA YO NAN

Bati yon pi Bon Delaware

Nan United Way nan Delaware, nou kwè ekite se tout moun nan responsablite. Depi 1946, nou te kolabore ak lidè yo pote opòtinite nan chak kwen nan eta nou an. Menm si batay la se long soti nan plis pase, nou konnen sa ki nan posib lè nou tout nou travay ansanm. Lè nou ap VIV ETAZINI kont enjistis, nou ka kondwi long tèm nan chanjman pi vit. Se konsa ke, sou pwochen 75 ane sa yo, nou ka fè Delaware ak Salem Eta (NJ) pi bon pou tout moun.

Rantre nan Batay la pou

ekite, opòtinite & chanje

Ansanm ak patnè nou yo, nou ede timoun yo vin pi konpetan lektè a, prepare jèn moun pou karyè nan lavni a, siksè, ak gid granmoun nan direksyon pou estabilite finansyè. Sa yo blòk yo bati pou yon pi bon lavi.

99,619

LIV GRATIS

Pandan ane eskolè 2020-21 la, yo te bay prèske 100,000 nouvo liv bay elèv k ap patisipe nan Mwen Trè Pwòp Bibliyotèk pou ankouraje yon renmen lavi-long pou lekti.

23,000+

LEKÒL segondè

Plis pase 23,000 elèv lekòl segondè Delaware enskri nan yon Karyè Chemen pwogram pou ede prepare yo pou kolèj ak karyè nan lavni.

$30M

DÈT REDUITE

Depi 2011, prèske 20,000 Kanpe Pa M' patisipan yo nan Delaware te redwi dèt yo nan yon total konbine plis pase $30 milyon dola.

NOU SOT PASE YO, PREZAN NOU, POU LAVNI NOU – PA ERIC OKDEN   – KINGSWOOD CC WILMINGTON (de)

Siksè nan edikasyon bonè

Siksè nan edikasyon bonè

Objektif nou se pou asire ke tout timoun yo li sou nivo klas ki pa klas 3yèm. Fason sa a, yo gen opòtinite pou yo reyisi pa gen pwoblèm ki kote yo ap viv la.

Aprann Plis

Siksè karyè ak kolèj

KARYE AK SIKSÈ KOLEJÈ

Timoun nou yo merite chak chans yo dwe gen siksè. Se poutèt sa nou travay avèk patnè nou yo nan ekipe elèv yo avèk konpetans yo bezwen pou yo briye nan kolèj ak mache travay la.

Aprann Plis

Finansye Otonòm

FINANSYE OTONÒM

Kominote yo pi an sekirite lè moun pa gen difikilte pou yo siviv. Pwogram otonòm finansye nou yo konsantre sou ede moun yo pran kontwòl lajan yo pou yo atenn objektif finansye yo pi vit.

Aprann Plis

Rasyal Ekite & Jistis Sosyal

Rasyal Ekite & Jistis Sosyal

Anpil règleman ki limite opòtinite pou moun nan koulè. Nan UWDE, nou travay ak òganizasyon nan nivo jaden an ap jwe yo nan eta nou an pandan y ap defann yo dezame gaz danjere politik.

Aprann Plis

United Way nan Delaware

KOMINOTE BATMAN KÈ

Rete ajou sou bon bagay k ap pase nan Delaware ak Salem County (NJ).

Volontè nou yo fè travay nou an posib - Volontè UWDE nan Bibliyotèk Piblik Wilmington
Apr 22 2024

Selebre Volontè United Way Delaware nou yo

Avril se Mwa Nasyonal Volontè, epi pandan n ap fèmen mwa a, li lè pou nou klere zetwal yo ki eklere chemen nou yo ak enkondisyonèl...
Jan yo wè nan Delaware Business Times
Apr 19 2024

Prezidan ak PDG UWDE Michelle Taylor vizite Mezon Blanch lan

Prezidan ak Direktè Jeneral United Way nan Delaware Michelle A. Taylor, Ed. D., te vizite Mezon Blanch lan ansanm ak lòt lidè Delaware nan dat 13 avril 2024, nan kad...
Jan yo wè nan WMDT ABC 47
Apr 03 2024

Yon ane apre toubiyon Sussex la, vwazen yo toujou ap goumen

Manm Anplwaye UWDE Sussex County Sarah Carter Defann Viktim Toubiyon Yon Ane Apre Tanpèt Mòtèl La

Jan yo wè nan Bay bay Bay News
Mar 19 2024

Anplwaye United Way nan Delaware Kòmantè sou Delaware Poverty, ALICE

Ofisye anchèf Operasyon UWDE Dan Cruce ak VP Engagement & Partnerships Tierra Fair Diskite sou povrete ak ALICE nan Delaware.

Jan yo wè nan Delaware Business Times
Mar 15 2024

Fè Plis 24 Kanpay kraze Dosye Donatè yo

Do More 24 Delaware te fè nevyèm kanpay anyèl li a ak yon dosye sou prèske 20,500 donatè e li te pote plis pase $2.3 milyon dola pou plis pase 500 òganizasyon san bi likratif Delaware...
Lidè nan biwo Shepherds DoMore24
Mar 15 2024

Biwo Shepherd la: Fè plis 24 Lidè Ranmase Fon

Kanpay DoMore24 pou 2024 se nan liv yo, epi yon ti men vanyan san bi likratif ki soti nan Georgetown te pran plis lajan pou ranmase lajan pase tout lòt. Ki jan Shepherds yo te fè...
United Way of Delaware - Selebre Mwa Istwa Fanm 2024
Mar 06 2024

Selebre Mwa Istwa Fanm 2024

Istwa kouraj ak kontribisyon: Mwa Istwa Fanm nan Delaware Mas se yon mwa ki klere sou reyalizasyon ekstraòdinè fanm nan tout...
DRJC Santi Bon Vandredi Takeover
fevriye 21 2024

DRJC pran kontwòl Feel Good Vandredi: Mwa Istwa Nwa 2024

Fevriye se Mwa Istwa Nwa, epi olye ke gade dèyè, Prezidan ak PDG UWDE Michelle A. Taylor vle rele fevriye "Mwa Kilti Nwa", epi gade...
Chemen-pou-Libète-Wòl-nan-anba-tèren-nan-istwa-delaware-_5_
fevriye 21 2024

Pathways to Freedom: Wòl Chemen Fer soutèren nan Istwa Delaware

Underground Railroad, ki te bay yon rezo klandesten pou moun ki esklav k ap chèche libète, se yon aspè enpòtan nan istwa Delaware. Kòm yon fwontyè...
Jan yo wè nan Cape Gazette
fevriye 05 2024

Sarah Carter nan United Way of Delaware gaye nouvèl konsènan kredi taks sou revni ou touche

Manadjè UWDE pou Angajman Sussex, Sarah "Cha Cha" Carter, te rejwenn Senatè Tom Carper ak Bernice Edwards Ajans Aksyon Kominotè Premye Eta a pou diskite...
Nwa-Istwa-Mwa-_3_
fevriye 01 2024

Selebre Mwa Istwa Nwa nan Delaware – Fevriye 2024

Byenveni nan yon vwayaj nan eritaj rich Afriken Ameriken Delaware nan Mwa Istwa Nwa sa a. Join nou nan eksplorasyon sa a ak lis sa a òganize Istwa Nwa...
Jan yo wè nan Cape Gazette
Jan 02 2024

Rev. Dr. John G. Moore Sr. United Way of Delaware pou tit pwogram Martin Luther King Jr.

Direktè Filantropi UWDE Rev. Dr. John G. Moore Sr. pral tit yon pwogram pou selebre anivèsè nesans Dr Martin Luther King Jr.

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.