retounen nan lekòl 2022/2023 

Nan edisyon sa a nan Santi Bon Vandredi, li sou planifikasyon kolèj ak Stand By Me NexGen, enpòtans prezans nan lekòl, aksè vaksen nan Premye Eta a, ak nouvo lojman pou granmoun ki san kay nan konte Sussex, pami lòt istwa enteresan.

ENSKRI

POU NOU BILTEN